/ Belasting / Belasting betalen bij gezamenlijke rekening

Belasting betalen bij gezamenlijke rekening

Redactie on 11 april 2014 - 20:51 in Belasting, Betalen, Sparen

April is traditioneel de maand waarin de aankomsten inkomstenbelasting gedaan moet zijn. Heeft u een gezamenlijke rekening met uw partner? U moet ook over deze rekening belasting betalen. Dat artikel geeft inzicht in hoe je het saldo op deze gezamenlijke rekening opgeeft bij de belastingdienst.

Betaal ik belasting over deze gezamenlijke spaar/betaalrekening?

Over het geld op je spaarrekening en je betaalrekening betaal je een (vermogens)rendementsheffing. Ook over een gezamenlijke spaarrekening In box 3 betaal je belasting over je eigen vermogen, wat bestaat uit spaargeld en beleggingen minus schulden en andere vrijstellingen.

Hoe belastingaangifte doen bij gezamenlijke rekening

Indien u geen fiscaal partnerschap heeft moet u apart aangifte doen. Bij de jaarlijkse belastingaangifte geef je het saldo van deze rekening op dat van jou is. Elke rekeninghouder geeft dus het bedrag op dat hij of zij op de rekening heeft gestort. Uw box 3 vermogen wordt dus ook onafhankelijk van elkaar bepaald. Houd daarom gedurende het jaar goed bij voor welk saldo van de gezamenlijke rekening jij verantwoordelijk bent. Zo kunnen jij en de andere rekeninghouder het juiste bedrag opgeven bij de Belastingdienst.

Vaak wordt gedacht dat de verdeling 50/50 is, dus iedere rekeninghouder geeft de helft van het saldo op. Dat is echter niet correct. Bent u geen fiscale partner dan moet u het tegoed dus verdelen op basis van de eigendomsverdeling. Als uw partner in totaal 30.000 euro op de rekening heeft gezet en de ander 5.000 euro, dan moet de eerste persoon 30.000 euro opgeven en de ander 5.000 euro. Het bedrag wordt dus niet opgeteld en door het aantal rekeninghouders gedeeld. De verhoogde heffingsvrije grens voor fiscaal partners niet op een gezamenlijke rekening als er geen sprake is van fiscaal partnerschap.

Fiscaal partner

Bent u wel fiscaal partner dan zijn de regels anders. De Belastingdienst hanteert aangepaste regels voor de vermogensrendementsheffing als er sprake is van fiscaal partnerschap. Bij de aangifte van de inkomstenbelasting moet u in box 3 aangeven wat uw vermogen is. In geval van fiscale partners kan in de aangifte vrijelijk worden gekozen aan wie het tegoed wordt toegerekend en kunt u gezamenlijk gebruikmaken van het totale vrijgestelde bedrag (2x 20.000 euro). De ene partner mag zijn of haar vrijstellingen namelijk overdragen aan de andere partner. Dat betekent dat de ene partner twee keer de heffingsvrije grens van 21.139 euro mag gebruiken.

Als jullie fiscaal partners zijn dan hoeft dus maar één partner het saldo op de spaarrekening op te geven bij de Belastingdienst.


0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 − vijf =