/ Hypotheek / Het voorlopig koopcontract

Het voorlopig koopcontract

Na het sluiten van een schriftelijke overeenkomst en het verstrijken van de bedenktijd kan de champagne ontkurkt worden!
Redactie on 8 maart 2014 - 17:55 in Hypotheek

Gefeliciteerd, je bod is geaccepteerd en je staat op het punt een voorlopig koopcontract te tekenen of je wilt je alvast inlezen voor het geval dat. In dit artikel lees je meer over wat er allemaal komt kijken bij het tekenen van het voorlopig koopcontract.

Wat is een voorlopig koopcontract

Een ’voorlopig’ koopcontract is een gewoon koopcontract, waarin de verkoper en de koper afspreken onder welke condities de woning wordt gekocht en opgeleverd. Bij het tekenen van het koopcontract wordt het contract nog wel eens voorlopig koopcontract genoemd. Het voorlopig koopcontract is echter een gewoon, bindend, contract, waaraan een aantal ontbindende voorwaarden verbonden zijn. Als je het voorlopig koopcontract hebt getekend zit je, afgezien van de drie dagen bedenktijd en mits de ontbindende voorwaarden niet in werking treden, vast aan de koop en aan de daarbij behorende voorwaarden.

Een voorlopig koopcontract is dus alleen maar voorlopig omdat de woning nog niet officieel uw eigendom is

Wat staat er in het voorlopig koop contract

Het koopcontract bevat informatie over van wie u het huis koopt, wat u daarvoor moet betalen, wat de staat van het huis is, en wanneer u in het huis kunt gaan wonen (Overdrachtsdatum).

Bedenktijd

Nadat het contract is getekend u nog 3 dagen bedenktijd. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven en ook geen boete te betalen. Na deze bedenktijd kunt u alleen nog onder bijzondere omstandigheden en tegen betaling van de koop afzien.

Voorwaarden

In het koopcontract wordt veelal als ontbindende voorwaarde opgenomen. Met ontbindende voorwaarden kunt u in bijzondere gevallen nog van de koop afzien. Een veel voorkomende ontbindende voorwaarde is de financiering. U kunt dan het contract ontbinden als u de financiering niet rond krijgt. Naast de financiering verdienen ook de voorbehouden inzake Nationale Hypotheek Garantie, bouwtechnische keuring en de verkoop van uw huidige woning zeker aandacht. En ook over erfpacht, erfpachtcanon en mogelijke schadevergoeding bij verborgen gebreken laat u zich natuurlijk goed voorlichten.

Staat alles op papier loop dan de volgende checklist door:

  • Controleer of alle gegevens op het voorblad goed zijn overgenomen en of de koopprijs goed is vermeld.
  • Zorg dat u alles begrijpt wat in het contract staat. Zijn sommige dingen niet helder? Laat ons een contractbeoordeling uitvoeren.
  • Controleer of alle ontbindende voorwaarden (zie hierboven) die u heeft afgesproken in het contract staan.
  • Zorg dat de overdrachtsdatum in het contract staat
  • Ga na of de lijst van zaken klopt.


0 POST COMMENT
Rate this article
Het voorlopig koopcontract 2.00/5 (40.00%) 2 votes

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 1 =