/ Geldkennisnet / Melding- en verwijderingsprocedure

Melding- en verwijderingsprocedure

Redactie on 3 maart 2014 - 20:03 in Geldkennisnet

Voor bijdragen/artikelen (tekst- en beeldmateriaal) en berichten op Geldkennisnet.nl hanteren we een melding- en verwijderingsprocedure.

Melding- en verwijderingsprocedure algemeen

Stuit u op onjuiste, onbruikbare informatie, reclame, vervelende of beledigende reacties of gebruikers die vragen naar persoonlijke informatie (zoals bankrekeningnummer, pincode, creditcard gegevens, woonadres of andere persoonsgegevens)?

Meld deze artikelen en / of reacties dan via redactie@geldkennisnet.nl

LET OP: Deel nooit persoonlijke bankgegevens (rekeningnummer en pincode) en inlogcodes via deze website. Een bank zal nooit om een rekeningnummer, pincode of andere persoonlijke informatie vragen via telefoon, email of externe websites als deze!

Melding- en verwijderingsprocedure voor wettelijke voorschriften of inbreuk op rechten die u bezit:

Mocht u stuiten op berichten die volgens u in strijd zijn met wettelijke voorschriften of die een inbreuk maken op rechten die u bezit, dan wordt u verzocht dit (onderbouwd met redenen en onder verwijzing van links naar het bedoelde materiaal) kenbaar te maken aan redactie@geldkennisnet.nl, wij zullen dan zo snel mogelijk reageren:

  • Wij sturen u een bevestiging van ontvangst;
  • Wij maken een voorlopige beoordeling van de gegrondheid van de klacht. Indien uw klacht aannemelijk is, zal de publicatie – in afwachting van verificatie – direct worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet aannemelijk of niet terecht is, zullen we u van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;
  • Wij lichten de bron (e.a. de gebruiker) van de content of beelden waarop jouw klacht betrekking heeft, in over uw klacht en de aard daarvan en bieden hem/haar de gelegenheid om de klacht te weerleggen;
  • Wij onderzoeken de klacht en laten u weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen / zullen nemen;
  • Indien het onderzoek aantoont dat uw klacht gegrond is, zullen wij het onderhavige materiaal definitief van geldkennisnet.nl verwijderen, tenzij u ons toestemming verleent om het materiaal op deze informatieve website te handhaven. Wij horen dan graag onder welke voorwaarden u daarmee akkoord gaat.
0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 + 2 =