/ Lenen / Rente studieschuld DUO

Rente studieschuld DUO

Redactie on 4 maart 2014 - 21:30 in Lenen

Wie leent bij DUO, betaalt daarover al tijdens de studie rente. Hoe hoog die is, is afhankelijk van wat de Nederlandse staat betaalt voor leningen. Het percentage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In dit artikel lees je meer over hoeveel rente je terug moet betalen over je studieschuld.

Hoeveel rente betaal ik over studieschuld

Hoeveel rente je betaalt over je studieschuld is afhankelijk van het jaar dat je afgestudeerd bent. Je betaalt bovendien pas rente over je studieschuld een jaar na afstuderen. Als je in 2013 bent afgestudeerd, ga je vanaf 2014 rente betalen over je studieschuld.

Huidige rente op studieschuld

De komende vijf jaar bedraagt het rentepercentage voor 2013 Duo/ib-groep leningen 0,81 procent. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld voor een nieuwe lichting afgestudeerden. Voor afgestudeerden in 2013 geldt dit rentepercentage tot eind 2018. Het percentage van 0,81 procent is hoger dan de 0,6 procent van vorig jaar, maar nog steeds erg laag in historisch perspectief. Studeerde je in 1992 af, dan betaalde je de jaren erna 9,49 procent rente aan de IB-groep, nu bekend als DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Stijgt of daalt de rente?

De rente op studieschulden gaat iets omhoog. Voor de lichting afgestudeerden uit 2012 was de rente nog 0,60 procent, het laagste percentage ooit. Oud-studenten die in 2008 krijgen juist een rente verlaging. De rente wordt voor vijf jaar vastgesteld en daarna opnieuw bepaald. Van begin 2009 tot eind 2013 betaalt de lichting uit 2008 een rentepercentage van 3,58 procent. Voor hen gaat de rente dus hard omlaag.

Extra aflossen studieschuld DUO of sparen?

De rente op studieschulden is op dit moment zo laag dat sparen je meer oplevert dan je aan rente moet betalen over de schuld. Dit komt omdat de overheid niet hoeft te verdienen aan studieschulden en dus geen commercieel rentetarief rekent. Staat je financiële situatie het toe? Los dan je studieschuld af. Omdat de studieschuld vaak lang loopt betaal je uiteindelijk toch een groot bedrag aan rente.

Wanneer starten met aflossen

De eerste twee jaar na je studie hoef je nog niet af te lossen, maar dat kan natuurlijk wel. Dit wordt de aanloopfase genoemd. Na twee jaar start de aflosfase. Je bent dan verplicht om maandelijks een bedrag af te lossen aan DUO. Binnen 15 jaar moet je je schuld aflossen. Hoeveel je dan maandelijks moet aflossen, berekent DUO voor jou. Houd er dus rekening mee dat je 15 jaar lang iedere maand een bedrag van je salaris moet afstaan. Je kan daarbij pauzes inlassen. In zeldzame gevallen wordt de studieschuld na 15 jaar kwijtgescholden

Aflossen studieschuld uitstellen

Als je een laag inkomen hebt, kun je een verlaging van het maandbedrag aanvragen. Er wordt dan een nieuw maandbedrag vastgesteld, passend bij jouw inkomen. Deze verlaging is één jaar geldig en moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Sinds kort kunnen aflossers het terugbetalen van hun schuld tijdelijk stopzetten. Ze krijgen daartoe maximaal vijf jaar (zestig maanden) die ze in periodes van minimaal drie maanden kunnen inzetten. De rente loopt in die tijd wel gewoon door en de maximale terugbetalingstermijn van vijftien jaar wordt verlengd met het aantal opgenomen maanden.

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 − 6 =