/ Belasting / Studieschuld aftrekbaar vermogensbelasting?

Studieschuld aftrekbaar vermogensbelasting?

Vermogend als (oud)student maar wel een studieschuld? Het is mogelijk om de schuld af te trekken van je belastbaar vermogen om de belasting te verminderen!
Redactie on 10 april 2014 - 18:50 in Belasting, Lenen

In april moet iedereen zijn aangifte inkomstenbelasting invullen. Om belasting te betalen of terug te krijgen moet je jaarlijks aangifte doen. Je geeft o.a. je inkomsten en vermogen op. Ook geef je de lopende schulden op als aftrekpost. Maar hoe zit dat met de studieschuld. Is een studieschuld aftrekbaar van je vermogen?

Vermogensbelasting

Een studieschuld kun je opvoeren in box 3, waar je ook je vermogen opgeeft. Voor het vermogen geldt een vrijstelling van ongeveer 21.000 euro. Zijn uw spaargeld en beleggingen meer waard, dan betaalt u belasting over het bedrag boven deze vrijstelling. De belastingheffing bedraagt 1,2 procent. Met het aftrekken van de schulden kunt u het belastbaar vermogen verminderen waardoor u mogelijk minder of geen belasting hoeft te betalen over dit vermogen.

Schulden niet altijd aftrekken van vermogen

Schulden mag je aftrekken van je belastbaar vermogen. Het vermogen is o.a. spaargeld, aandelen en een tweede huis. Zoals hierboven beschreven betaal je alleen belasting als jou vermogen hoger is dan de heffingsvrije grens van 21.000 euro. Is je vermogen lager dan betaal je geen belasting in box 3 en hoef je ook je schulden niet met je vermogen te verrekenen. De studieschuld opgeven is net als andere schulden alleen van belang als u met uw bezittingen boven het vrijgestelde vermogen uitkomt.

Studieschuld aftrekken van belastbaar vermogen

Is je vermogen hoger dan de heffingsvrije grens dan mag je schulden van het belastbaar vermogen aftrekken (het bedrag boven de heffingsvrije grens van 21.000). Ook je studieschuld is aftrekbaar van het vermogen. Voor het verrekenen van schulden hanteert de belastingdienst wel een schuldendrempel van € 2.900, die niet aftrekbaar is. Schulden die samen meer dan 2900 euro (5800 voor fiscale partners) bedragen mogen verrekend worden met uw totale bezit. Die drempel geld ook voor uw studieschuld.

Voorbeeld

Het vermogen op 1 januari
Vermogen: 29000
Vrijstelling: 21139
Totaal belast na aftrekken: 7861 euro

Studieschuld
De stand van de schuld per 1 januari. De totale studieschuld op 1 januari is af te trekken van het vermogen bij de belastingaangifte.
Studieschuld: 8000 euro
Aftrekbare drempel: 2900
Totaal aftrekbaar: 5100 euro

Totaal belasting betalen over vermogen
Het belastvermogen min de aftrekbare deel van de studieschuld is dan 7861 – 5100 = 2761 aan vermogen waarover je 1,2% belasting moet betalen.

Geen vermogen wel studieschuld? Dan hoeft u de studieschuld niet op te geven. U betaalt namelijk geen belasting over het vermogen.


0 POST COMMENT
Rate this article
Studieschuld aftrekbaar vermogensbelasting? 4.00/5 (80.00%) 1 vote

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × vijf =