/ Sparen / Vakantiegeld ontvangen

Vakantiegeld ontvangen

Redactie on 9 maart 2014 - 21:24 in Sparen

Binnenkort komt de zomer er weer aan, en dat is goed nieuws. Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Een extraatje om aan vakantie of een reis te besteden, of om voor andere dingen te gebruiken.

Wat is vakantiegeld

Vakantiegeld is een toelage die werknemers krijgen met de bedoeling extra kosten van vakantie te dekken. Elke werknemer heeft recht op vakantiegeld. Vakantiegeld staat voor de loondoorbetaling op de vakantiedagen.

Let op: De meeste mensen gebruiken de term vakantiegeld, terwijl ze eigenlijk vakantietoeslag bedoelen. Vakantiegeld wordt ook wel vakantiebijslag, vakantietoeslag of vakantie-uitkering genoemd.

Wanneer ontvang ik vakantiegeld

De wet zegt dat het vakantiegeld in juni moet worden betaald, tenzij in de cao of uw arbeidsovereenkomst iets anders staat. Zolang u werkt krijgt u vakantiegeld uitbetaald. Het vakantiegeld wordt meestal uitgekeerd eind mei. Je hebt recht op vakantiegeld van 1 mei tot en met 30 april. Een heel jaar dus. Als je later in dienst bent gekomen, heb je recht op vakantiegeld over de maanden die je in dienst bent. De opbouw van uw vakantiegeld gaat bij ziekte gewoon door.

Uiterlijk op 31 mei moet het vakantiegeld op je rekening staan.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Vakantiegeld is ten minste 8 procent van het (bruto) loon. Sommige cao’s bieden meer dan dit wettelijk minimum. Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend. Andere betalingen tellen daarin niet mee. Bijvoorbeeld overwerk, winstuitkering en eindejaarsuitkering.

Voor je vakantiegeld moet je werkgever ook je verlofuren en je meeruren meetellen. Als je dus verlof en meeruren hebt laten uitbetalen, moet je daar later ook die 8% vakantiegeld over krijgen. Als je ziek bent, bouw je ook vakantiegeld op. Over het loon dat je werkgever betaalt, krijg je ook 8% vakantiegeld.

Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld?

Over vakantiegeld draag je meer inkomstenbelasting af dan over gewoon loon. Deze percentages worden op basis van het jaarloon berekend. De percentages die daarvoor worden belast door de Belastingdienst worden aangegeven in de witte tabel voor bijzondere beloningen. Voor vakantiegeld geldt een ‘bijzonder tarief’. Je vakantiegeld komt bovenop je loon en valt daarom altijd in het hoogste belastingtarief. Je betaalt hier in verhouding meer belasting over.

Rekenvoorbeeld

Je bruto loon bedraagt als parttimer € 942,12 per maand (€ 10,87 per uur). Hierover bouw je 8% vakantietoeslag op = € 942,12 x 0,08 = € 75,37. Na 12 maanden is dat dus € 904,44. Let erop dat bij een tredeverhoging per januari je over dit hogere loon ook de 8% vakantiegeld opbouwt. Daarnaast kan het zijn dat je in een maand extra uren (meeruren) werkt. Over deze meeruren bouw je ook 8 % vakantietoeslag op. Stel in een maand heb je 12 meeruren (extra loon 12 x € 10,87 = € 130,44) dan bouw je € 10,44 (€ 130,44 x 0,08) extra vakantietoeslag op.


0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × vier =