/ Belasting / Verschil tussen bruto en netto salaris

Verschil tussen bruto en netto salaris

Het verschil tussen je bruto- en nettosalaris zijn de belastingen en premies die je moet afdragen als werknemer. Bruto is het bedrag voor belastingen en premies en netto is het bedrag na aftrek van belastingen en premies.
Redactie on 4 maart 2014 - 18:13 in Belasting, Zakelijk

In je contract, op je salarisstrook en in vacatures kom je regelmatig de woorden bruto en netto tegen. Maar wat is nu precies het verschil tussen je bruto-en nettoloon? In dit artikel leggen we de verschillen tussen bruto en je netto loon uit en hoe het loon dat uiteindelijk op je rekening wordt bijgeschreven tot stand komt.

Bruto salaris

Je brutoloon is zoals het in jouw contract, in de wet of in je cao is afgesproken. Dit bedrag is vaak veel hoger dan dat je werkelijk op je bankrekening gestort krijgt. Volgens de wet mogen er geen netto afspraken worden gemaakt.

Netto salaris

Het nettoloon is het bedrag wat je uiteindelijk op je bankrekening krijgt, na aftrek van de wettelijk verplichte inhoudingen.

Het verschil tussen bruto en netto

Het verschil tussen bruto en netto is dus het geld dat je werkgever voor jou aan de belasting, de sociale fondsen, het pensioenfonds of misschien je werknemersspaarregeling betaalt. De sociale fondsen zijn een soort verzekering voor als je werkloos of langdurig arbeidsongeschikt wordt. Het geld voor je pensioen en je spaarregeling blijft van jou, je kunt er alleen nu niet bij.

Wil je de technische details van dit verhaal weten? Lees dan hieronder verder.

Hoe kom je tot je netto salaris

We beginnen met Brutoloon. Over je bruto salaris wordt eerst pensioenpremie betaald. Dit is 4,1% van je bruto loon. Dit bedrag wordt vervolgens van je bruto loon afgetrokken.

Het bedrag wat overblijft (ook wel fiscaal loon) wordt als grondslag gebruikt voordat de werknemersverzekeringen verrekend worden. Het bedrag wat dan overblijft is het brutoloon voordat de loonbelasting (loonheffingen) en premies eraf gaan en wordt dus als grondslag hiervoor gebruikt. Na aftrek van je loonheffing, wordt vervolgens ook het werkgeversdeel van de zorgverzekeringswet weer afgetrokken. Door het hier nettoloon weer af te trekken, heb je alleen de belasting betaald over het werkgeversdeel van je zorgverzekering.

Daarna ontstaat een subtotaal van je netto loon. Op je loonstrook wordt dit al aangeduid als nettoloon. Hier wordt echter nog de WGA premie van afgetrokken. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Dit is een verzekering zodat als je in de WIA terecht komt, je niet binnen korte tijd terugvalt op bijstandsniveau ( het oude WAO gat verzekering).

Na aftrek van deze premie ben je dan eindelijk aanbeland bij je netto loon. Hier worden nog eventuele vergoedingen (reiskosten, lunchinhouding e.d.) die je gemaakt hebt verreken

Schematische weergave verschil bruto – netto

Bruto loon = Netto loon + werknemerslasten
Netto loon = Bruto loon – werknemerslasten


0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × 4 =