/ Belasting / Zwart geld aangeven bij de belastingdienst

Zwart geld aangeven bij de belastingdienst

Redactie on 23 maart 2014 - 00:35 in Belasting

Heeft u in de afgelopen jaren niet het (volledige) vermogen aangegeven? Dan heeft u niet aan uw verplichtingen voldaan om juiste aangifte te doen. Heeft u bijvoorbeeld een bank- of spaarrekening in het buitenland? Of een (vakantie) woning? Of heeft u nog ander verborgen (digitaal of contant) geld? En heeft u deze niet aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting? Belastingplichtigen die hun spaargeld en overige vermogen niet opgeven in hun aangifte, ontduiken belasting. In de volksmond heet dit “zwart geld”. Lees dan in dit artikel hoe u dit zwart geld aangeeft bij de belastingdienst (inkeren genaamd).

Vrijwillige verbetering binnen 2 jaar

U kunt uw eerdere aangifte vrijwillig verbeteren. Of u doet alsnog vrijwillig aangifte. Op deze manier kunt u in veel gevallen voorkomen dat u strafrechtelijk wordt vervolgd. Daarvoor heeft de fiscus de inkeerregeling in het leven geroepen. Deze regeling houdt in dat wanneer je bij de belastingaangifte bepaalde zaken hebt verzwegen je binnen twee jaar alsnog vrijwillig een verbeterde aangifte kunt invullen waarin je deze inkomstenbronnen wel meldt. In dat geval krijg je geen boete voor belastingontduiking.

U kunt zowel uw aangifte inkomstenbelasting als uw aangifte erfbelasting verbeteren door het formulier ‘Verklaring Vrijwillige Verbetering’ van de belastingdienst te gebeuiken en ingevuld op te sturen naar de belastingdienst. Met deze gegevens maakt de belastingdienst een berekening van de verschuldigde belasting en rente. Een hoge boete wordt niet opgelegd als u als belastingplichtige alsnog een volledige aangifte doet van uw niet eerder aangegeven (buitenlands) vermogen, vóórdat u weet of redelijkerwijs kunt vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid bekend is of zal worden.

Zwart geld na 2 jaar melden

De Belastingdienst kan tot twaalf jaar na dato belasting heffen. Geef je na 2 jaar pas je verzwegen inkomsten of vermogen op? Dan krijg je een boete.

Strafmaatregelen

Met tijdige en vrijwillige verbetering kunt u strafmaatregelen voorkomen. Die strafmaatregelen zijn bijvoorbeeld het opleggen van een boete (van maximaal 300% van de verschuldigde belasting) of zelfs strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. De boete bij verijwillige inkeer bedraagt 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt de inkeerregeling verder aangescherpt; de boete bedraagt dan 60% van de ontdoken belasting.

Belasting betalen over uw vermogen

Als u in Nederland woont of werkt, betaalt u in Nederland belasting over uw inkomen. U betaalt niet alleen belasting over inkomen dat u bijvoorbeeld met werken verdient, maar ook over inkomen uit vermogen. U geeft dit aan via uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. U bent verantwoordelijk voor het doen van een juiste aangifte. Dit betekent dat u al uw inkomen en vermogen moet doorgeven bij uw aangifte. Als u dit niet doet, dan riskeert u een boete.


0 POST COMMENT
Rate this article
Zwart geld aangeven bij de belastingdienst 3.00/5 (60.00%) 1 vote

Send Us A Message Here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

19 + 18 =